Zobrazuje sa všetkych 15 výsledkov

Zobraziť 32 64 96

UNIVER BAU Hemi-fix sadrové lepidlo 25kg

14.49  s DPH
Sadrové lepidlo pre interiér na báze hemi hydrátu síranu vápenatého s rýchlym nárastom počiatočnej pevnosti po nalepení, určené na lepenie sadrokartónových dosiek na hrubú stavebnú konštrukciu z muriva, betónu a pod. Vyznačuje sa zvýšenou plasticitou, lepivosťou a flexibilitou lepenia. Používa sa aj na lepenie sadrových a keramických obkladov na sadrokartónové dosky a dlažbu, sadrových a keramických dlažieb na anhydritové podlahy. Vhodná aj na podlahové kúrenie. Odoláva štrukturálnym pohybom a namáhaniu.

UNIVER BAU Hĺbkový Penetráčik 1L GRÁTIS

17.69  s DPH
Vysoko kvalitný penetrátor, ktorý sa využíva na zjednotenie nasiakavosti podkladu pred lepením obkladov a dlažieb, na vyrovnávanie podláh samonivelizačnými hmotami, k lokálnym opravám podkladových betónov, betónových podláh, tehlového muriva a omietok alebo pred nátermi muriva či fasád. Zvyšuje odpudivosť voči vode a zlepšuje adhéziu k následnej vrstve. Vytvára bariérový efekt - potláča vzlínanie rozpustných solí z podkladu, znižuje prašnosť, čiastočne spevňuje. Maximálny pomer riedenia 1:1 s vodou. 

UNIVER BAU lepiaca malta Quatroflex 25kg

8.49  s DPH
Použitie Určená je na spevňovanie povrchov, vyrovnanie menších nerovností na lepenie obkladov a dlažieb, betónových, kamenných, tehlových, cementotrieskových, polystyrénových obkladových dosiek a dosiek z minerálnej vlny a uchytenie stavebných profilov.  Príprava Lepiaca malta sa dokonale zmieša s vodou cca 0,23-0,26 l/kg, nechá sa 8 min. v kľude a potom sa znovu premieša. Nanáša sa zubovou stierkou na podklad zbavený nečistôt. Pridávanie ďalších zložiek do lepiacej malty je zakázané. 

UNIVER BAU lepiaca malta Super elastik 25kg

17.99  s DPH
Použitie Určené je na lepenie dlažieb a obkladov na pôvodné zhodné podklady, na povrchy lesklé a leštené, podlahové kúrenie a zvlášť namáhané detaily vo vnútorných a vonkajších priestoroch.Lepenie na OSB dosky, veľkoformátové obklady a dlažby, lepenie extrudovaného polystyrénu.  Príprava Lepiaca malta sa dokonale zmieša s vodou cca 0,24-0,26 l/kg, nechá sa 8 min.v kľude a potom sa znovu premieša. Nanáša sa stierkou na podklad zbavený nečistôt. Pridávanie ďalších zložiek do malty je zakázané. 

UNIVER BAU lepidlo FLEXIBILNÉ 25kg

11.49  s DPH
Charakteristika Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,35 mm. Vyznačuje sa zvýšenou plasticitou, lepivosťou a flexibilitou lepenia.Použitie Vzhľadom na svoju  pružnú vlastnosť je určená na lepenie obkladov a dlažieb s vysokou mechanickou a tepelnou záťažou, ťažké a veľkoformátové prvky,  na lepenie na pôvodné zhodné podklady, na povrchy lesklé a leštené, na podlahové kúrenie, na lepenie na tvrdený polystyrén, cementotrieskové, cementovláknité a sadrokartónové podklady na lepenie polystyrénu a minerálnej vlny, na stierkovanie sklotextilnej výstuže a uchytenie stavebných profilov.Technické údaje Objemová hmotnosť - min. 1500 kg/m3 Sklz : max. 0,5 mm Pevnosť v ťahu pri ohybe : min. 1 N/mm2 Prídržnosť k betónu  - počiatočná : min. 1 N/mm2 - po ponorení do vody : min. 1 N/mm2 - po uložení při vyššej teplote : min. 1 N/mm2 - po zmrazovacích cykloch : min. 1 N/mm2 Doba zavädnutia - prídržnosť ťahom - po 30 minútach : min. 0,5 N/mm2Výdatnosť - obklad 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3 mm - dlažba 4-6 kg/m2 pri hrúbke 6 mm - podlahové kúrenie min. 6 kg/m2 pri hrúbke 6 mm  

UNIVER BAU lepidlo Obklad a dlažba 25kg

6.09  s DPH
C1T – normálne tuhnúca cementová malta so zníženým sklzomCharakteristika: Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,7 mm. Použitie : Určená  je na spevňovanie povrchov, vyrovnanie menších nerovností, lepenie obkladov a dlažieb -keramických, betónových, kamennných, tehlových apod. v exteriéri a interiéri, na podlahové kúrenie, na lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vlny a na stierkovanie sklotextilnej výstuže. Malta sa nanáša na pripravený podklad zubovou stierkou podľa rovinnosti, typu obkladu a dlažby 3 mm, resp. 6 mm.Technické údaje: Objemová hmotnosť - min. 1500 kg/m3 Sklz : max. 0,5 mm Prídržnosť k betónu: počiatočná : min. 0,5 N/mm2 po ponorení do vody : min. 0,5 N/mm2 po uložení pri vyššej teplote : min. 0,5 N/mm2Doba zavädnutia (prídržnosť ťahom) po 20 minútach : min. 0,5 N/mm2Výdatnosť: obklad 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3 mm dlažba 4-6 kg/m2 pri hrúbke 6 mmSpracovanie: Lepiaca malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve 0,23 - 0,24 l/kg zmesi, dokonale sa premieša  (doporučuje sa aktívne miešanie vŕtačkou so špirálovou vrtuľou, resp. v miešačke) a nechá sa odležať 5-10 minút.  Opäť sa premieša a možno ju nanášať na pripravený povrch. Teplota prostredia nesmie klesnúť pod + 5° C.Balenie a skladovanie: Suchá lepiaca malta je balená v papierových vreciach s polyetylénovou vložkou á 25 kg ukladaná na paletách á 1,05 t s dobou skladovateľnosti 12 mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách. Kvalita: Kvalita výrobkov overovaná  v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.Bezpečnostné  a hygienické opatrenia: Lepiaca malta v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii treba používať respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie, preto je nutné chrániť po-kožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.

UNIVER BAU lepidlo Obklad a dlažba 7kg

3.29  s DPH
Použitie Používa sa na spevňovanie povrchovej úpravy podláh a stien z keramických a belnínových obkladov, dlažieb a príslušných ukončovacích výrobkov vo vnútorných priestoroch.Lepiaca malta sa dokonale premieša s vodou cca 0,22-0,24 l/kg, nechá sa 8 min.v kľude a potom sa znovu premieša. Nanáša sa stierkou na podklad zbavený nečistôt. Pridávanie ďalších zložiek do malty je zakázané.

UNIVER BAU NANO, Inpeg impregnačný náter 5l

46.96  s DPH
Vodoodpudivá, bezrozpúšťadlová impregnácia na ochranu proti zašpineniu a vode. Je vhodný na vonkajšie ako aj vnútorné použitie. Nevytvára film na povrchu ošetrovaného materiálu, avšak môže spôsobiť mierne zvýraznenie farby, miera závisí od prašnosti a druhu kameňa. Produkt musí byť rovnomerne aplikovaný na suchý a čistý povrch. Prítomnosť vody, prachu alebo nečistej látky môže ovplyvniť výsledok,vzhľadom na jednotnosť povrchu. Pre dosiahnutie ešte výraznejšej ochrany odporúčame výrobok aplikovať dvakrát, s 2-3 hod.odstupom. Dôležité je 2-3 min.po nanesení nevsiaknutú vrstvu prípravku odstrániť, aby sa nevytvoril nežiadúci lepkavý povrch. Následne vyleštite povrch čistou textíliou.

UNIVER BAU nivelizačný poter 25kg

12.99  s DPH
Priemyselne vyrábaný cementový poter s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,22 mm. ČSN 13813 CT-C20-F5-B1,0 – cementová poterová malta s tvrdým kamenivom modifikovaná polyméromPoužitie : Určený je na podkladové vrstvy pod úžitkové povrchy (dlažba, koberec, parkety, a pod.) vo vnútorných priestoroch pre hrúbku jednej vrstvy 2-10 mm (lokálne 15 mm), vrátane podlahového  vykurovania. Vrstvy možno opakovať na požadovanú úroveň. Technické údaje: Objemová hmotnosť - min. 1500 kg/m3Objemová stálosť - koláčková skúška bez trhlín a zakriveniaPevnosť v tlaku : min. 20 N/mm2Pevnosť v ťahu pri ohybe : min. 5 N/mm2Prídržnosť k podkladu : min. 0,8 N/mm2Čas spracovateľnosti : min. 20 minútMaximálne zrno : 0,5 mmVýdatnosť: cca 1,5 kg/m2 pri hrúbke 1 mmĎalšie doporučenia : Ľahká (náhodilá) pochôdznosť  : po 2 hod. (podľa intenzity zretia, v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)Bežná pochôdznosť  : po 4-12 hod. (podľa intenzity zretia, v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)Ľahké zaťaženie : po 6-24 hod. (podľa intenzity zretia, v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)Zvýšené zaťaženie (ukladanie dlažby, apod.) : po 1-2 dňoch (podľa intenzity zretia, v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)Montáž PVC, laminátových a drevených podláh : podľa skutočnej vlhkosti povrchuPlné zaťaženie : po 28 dňochSpracovanie : Nivelizačný poter sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve  0,240  l/kg zmesi, dokonale sa premieša  (vŕtačka s nízkými otáčkami - cca 500 ot/min.). Nechá sa cca 1 minútu odležať, opätovne sa premieša a môže sa spracovať. Nanáša sa na pripravený podklad s penetráciou (s dôrazom pre veľmi savé podklady) rozliatím  po ploche.  Následne sa hladidlom, tyčkou, resp. valčekom jemne spracuje, čím sa odstráni  prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná.Teplota prostredia a povrchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25 °C.Balenie a skladovanie : Suchý nivelizačný poter je balený v papierových vreciach  polyetylénovou vložkou á 25 kg a ukladaná na paletách á 1,2 t s dobou skladovateľnosti  6  mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách.Kvalita : Kvalita výrobkov overovaná  v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.Bezpečnostné a hygienické opatrenia : Nivelizačný poter v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii treba používať respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie, preto je nutné chrániť pokožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.

UNIVER BAU Omietková malta Fajnštuk jemná 40kg

9.79  s DPH
Použitie Je vhodná na strojové, no prevažne ručné omietanie rôznych typov muriva, najmä z presných prvkov, napr.pórobetónu a minerálnych podkladov pre jednovrstvovú alebo viacvrstvovú aplikáciu v exteriéri aj interiéri. Príprava Omietková malta sa dokonale premieša s vodou cca 0,15-0,20 l/kg buď ručne alebo strojovo. Pripravená zmes sa nanáša na navlhčený podklad hladidlom a následne sa vrstva omietkovej malty zahladí filcovým alebo polystyrénovým hladidlom.

UNIVER BAU omietková malta jadrová hrubá 25kg

5.09  s DPH
Priemyselne vyrábaná suchá omietková malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,7 mm.Použitie : Určená je na nanášanie na murivo, resp. starú omietku. Povrch musí byť čistý a ošetrený cementovým nástrekom. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie.Doporučená hrúbka :interier stena 15 mminterier stropov 8 mmexteriér 20 mmVýdatnosť: 4 kg/m2 pri hrúbke 3-4 mmSpracovanie: Omietková malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve 0,23 – 0,26 l/kg zmesi, dokonale sa premieša. Doporučuje sa aktívne miešanie vŕtačkou so špirálovou vrtuľou, resp. v miešačke. Technologická prestávka pred ďalšou úpravou je cca 2 až 3 dni. Teplota prostredia nesmie klesnúť pod + 5° C. V prípade nižšej teploty platí „ Technické riešenie v chladnom prostredí “.Balenie a skladovanie: Omietková malta je balená v papierových vreciach s polyetylénovou vložkou á 30 kg ukladaná na paletách á 1,26 t s dobou skladovateľnosti 12 mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách.Kvalita: Kvalita výrobkov overovaná v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava. CЄ – 06, EN 998-1 Malta GP pre vnútorné a vonkajšie použitieBezpečnostné a hygienické opatrenia: Omietková malta v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii treba používať respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie, preto je nutné chrániť pokožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.

Univer Bau Pórobetón tenkovrstvá murovacia malta 25kg

6.99  s DPH
Univer Bau Pórobetón tenkovrstvá murovacia malta 25kg je tenkovrstvová murovacia malta M5. Suchá lepiaca malta je vyrábaná s využitím prírodných materiálov, cementu, kremčitých pieskov, prímesí a prísad s veľkosťou maximálneho zrna 0,35mm. Je určená na lepenie pórobetónových tvárnic stien a výplňového muriva. Lepiacu maltu je možné taktiež použiť na spájanie keramických a betónových tvárnic,  vyspravenie nerovností podkladov a povrchov,  na uloženie sklotextilnej mriežky pod  povrchovú úpravu.  Malta sa  nanáša zubovou stierkou 3 mm (presné tvárnice), resp. 6 až 10 mm (nepresné tvárnice).  Objemová hmotnosť - min. 1500 kg/m3 Objemová stálosť - koláčková skúška bez trhlín a zakrivenia Pevnosť v ťahu pri ohybe : min. 1,5 N/mm2 Pevnosť v tlaku : min. 5 N/mm2 Čas spracovateľnosti : min. 30 minút Maximálne normové  zrno : 2 mm Výdatnosť: cca 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3 mm

Univer Bau Top-flex 25kg

10.49  s DPH
Použitie: Používa sa na spevňovanie povrchovej úpravy podlahy a stien z keramických a belnínových obkladov, dlažieb a príslušných ukončovacích výrobkov vo vnútorných priestoroch, v namáhaných priestoroch. Lepiaca malta sa dokonale premieša s vodou cca 0,22-0,24 l/kg, nechá sa 8 min.v kľude a potom sa znovu premieša. Nanáša sa stierkou na podklad zbavený nečistôt. Pridávanie ďalších zložiek do malty je zakázané.

UNIVER BAU zateplenie Uni 25kg

7.49  s DPH
Použitie: Určená je na lepenie a armovanie izolačných dosiek z polystyrénu na podklad zodpovedajúci kritériám ETAG 004/2000. Lepiaca malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve 0,23-0,27 l/kg zmesi, dokonale sa premieša a nechá sa odležať 5-10 minút. Opäť sa premieša a môže sa nanášať súvisle po okraji, v strede 2-3 krát terčíkovito formou koláčikov na polystyrénové izolačné dosky.

UNIVER BAU, Nano Inpeg impregnačný náter 1l

13.99  s DPH
Vodoodpudivá, bezrozpúšťadlová impregnácia na ochranu proti zašpineniu a vode. Je vhodný na vonkajšie ako aj vnútorné použitie. Nevytvára film na povrchu ošetrovaného materiálu, avšak môže spôsobiť mierne zvýraznenie farby, miera závisí od prašnosti a druhu kameňa. Produkt musí byť rovnomerne aplikovaný na suchý a čistý povrch. Prítomnosť vody, prachu alebo nečistej látky môže ovplyvniť výsledok,vzhľadom na jednotnosť povrchu. Pre dosiahnutie ešte výraznejšej ochrany odporúčame výrobok aplikovať dvakrát, s 2-3 hod.odstupom. Dôležité je 2-3 min.po nanesení nevsiaknutú vrstvu prípravku odstrániť, aby sa nevytvoril nežiadúci lepkavý povrch. Následne vyleštite povrch čistou textíliou.