Zobrazuje sa všetkych 15 výsledkov

Zobraziť 32 64 96

Alkyton žiaruvzdorná čierna 250ml

12.59  s DPH
Alkyton žiaruvzdorná čierna farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod. Je vhodný do interiéru a chráneného exteriéru. Výdatnosť:: 10-12 m2/l

Alkyton žiaruvzdorná čierna 750ml

27.49  s DPH
Alkyton žiaruvzdorná čierna farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod. Je vhodný do interiéru a chráneného exteriéru. Výdatnosť:: 10-12 m2/l

Alkyton žiaruvzdorná farba 750°C, čierna 2,5l

80.19  s DPH
Alkyton je farba s obsahom antikoróznych pigmentov, ktorú je možné aplikovať priamo na hrdzu, kov, drevo a pohľadový betón. V prípade použitia základu Galvinol, možno Alkyton použiť aj na nátery ľahkých kovov, plastov a skla. Alkyton vytvára na povrchu predmetu trvalú pružnú vrstvu, ktorá odpudzuje vodu a odoláva vplyvom počasia.Signálne slovo :PozorVýstražné upozornenia (H vety)(H226) Horľavá kvapalina a pary., (H336) Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné odporúčanie: (P vety)(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí., (P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.Doplnkové znaky nebezpečenstva: (EUH vety)(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky, (EUH208) Obsahuje Hydrid kyseliny ftalovej. Môže vyvolať alergickú reakciu., (EUH208) Obsahuje kyseline neodekanová, kobaltová soľ (CAS: 27253-31-2). Môže vyvolať alergickú reakciu.Druh výrobku: Ochranná farba na drevoVhodné pre: Dvere, Nábytok, Ploty, Vonkajšie dvere, Záhradné domčeky, Záhradný nábytokVhodné pre podklad: Drevo, Kov, Betón, HliníkZákladná farba: ČiernaFarebný odtieň: ČiernaDá sa tónovať v centre miešania farieb Hornbach: NieVlastnosti: Ochrana proti korózii, Vysoko odolné proti oderu, Odolné proti úderom a nárazomTyp náteru: KrycieKrycia schopnosť: 2 - vysoká krycia silaOdporúčaný počet náterov: 2Výdatnosť pri jednom nátere: 11 m²/lVeľkosť balenia: 2,5 lRegulácia vlhkosti: AnoDoba schnutia cca: 8 hOdolnosť voči poveternostným vplyvom a voči UV žiareniu: AnoOblasť použitia: Exteriér, InteriérAplikácia: Štetcom, Valčekom, Striekaním

Alkyton žiaruvzdorná kováčska čierna 250ml

13.79  s DPH
Alkyton žiaruvzdorná kováčska čierna farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod. Je vhodný do interiéru a chráneného exteriéru. Výdatnosť:: 10-12 m2/l

Alkyton žiaruvzdorná kováčska čierna 750ml

28.99  s DPH
Alkyton žiaruvzdorná kováčska čierna farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod. Je vhodný do interiéru a chráneného exteriéru. Výdatnosť:: 10-12 m2/l

Alkyton žiaruvzdorná strieborná 2,5l

80.19  s DPH
Alkyton žiaruvzdorná strieborná farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod. Je vhodný do interiéru a chráneného exteriéru. Výdatnosť:: 10-12 m2/l

Alkyton žiaruvzdorná strieborná 250ml

12.59  s DPH
Alkyton žiaruvzdorná strieborná farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod. Je vhodný do interiéru a chráneného exteriéru. Výdatnosť:: 10-12 m2/l

Alkyton žiaruvzdorná strieborná 750ml

27.49  s DPH
Alkyton žiaruvzdorná strieborná farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod. Je vhodný do interiéru a chráneného exteriéru. Výdatnosť:: 10-12 m2/l

Hammerite Silicon Thermo čierna – Vypaľovacia žiaruvzdorná farba 0,25l

15.19  s DPH
Hammerite Silicon Thermo je vypalovacia farba na báze polymerizovaných olejov a termostabilných silikónových živíc. Je odolná do 400°C (čierna). Je vhodná na dekoračné aj ochranné nátery radiátorov, kotlov, pecí, krbov, vodovodného a parného potrubia. Má vysokú odolnosť proti praskaniu, jednoducho sa aplikuje. Pri aplikácii nie je potrebné použiť základnú farbu. Je určená len do interiéru. Výdatnosť: až 25 m2/l v jednej vrstve

Hammerite Silicon Thermo strieborná – Vypaľovacia žiaruvzdorná farba 0,25l

15.19  s DPH
Hammerite Silicon Thermo je vypalovacia farba na báze polymerizovaných olejov a termostabilných silikónových živíc. Je odolná do 300°C (strieborná). Je vhodná na dekoračné aj ochranné nátery radiátorov, kotlov, pecí, krbov, vodovodného a parného potrubia. Má vysokú odolnosť proti praskaniu, jednoducho sa aplikuje. Pri aplikácii nie je potrebné použiť základnú farbu. Je určená len do interiéru. Výdatnosť: až 25 m2/l v jednej vrstve

Hammerite Žiaruvzdorný Sprej čierny matný 400ml

10.69  s DPH
Sprej so špeciálne vyvinutou receptúrou odolávajúcou teplotám až do 600°C. Ideálny pre použitie v trvalo tepelnej záťaži v okolí ohňa, kotla a pod. Vhodný na všetky železné kovy.

Termosil špeciál K2010 0911 strieborná 0.75L do 500°C

30.19  s DPH
Termosil Špeciál je určený na povrchovú úpravu kovových predmetov vystavených trvalo teplotám do 500 °C (kachle, krby, teplovodné a parovodné potrubia, dvierka kotlov a pod.). Môže sa použiť na oceľový a hliníkový podklad, pri použití na pozinkovaný podklad sa môže náter vystaviť teplote do 300 °C. Termosil Špeciál je jednozložkový antikorózny email (základný i vrchný náter v jednej vrstve 2v1).Riedidlo: S 6003Výdatnosť: 13 m2 /l pri hrúbke 30 µmPostup:Náter na kov (oceľ):- podklad očistený St 2, bez prachu a mastnoty- 1 krát K 2010, 30 µm suchého filmu v jednej vrstve- po 5 h od nanesenia vypálenie náteru 1 h pri teplote 200 °C- 4 h vychladnutie pri bežnej teplote- 1 krát K 2010, 30 µm suchého filmu v jednej vrstve- po 5 h od nanesenia vypálenie náteru 1 h pri teplote 200 °C- 4 h vychladnutie pri bežnej teplote  Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2 Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia, kategória nebezpečnosti 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2 Reprodukčná toxicita, kategórie nebezpečnosti 2 2.2. Prvky označovania Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 Výstražný piktogram Výstražné slovo NEBEZPEČENSTVO Výstražné upozornenia H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H 315 Dráždi kožu. H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Bezpečnostné upozornenia P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. P 260 Nevdychujte pary/aerosóly. P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia. P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/. P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi. Obsahuje: toluen, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa  

Termosil špeciál K2010 0911 strieborná do 500°C 0,3l

12.79  s DPH
Používa sa na povrchovú úpravu kovových, oceľových a liatinových predmetov (ako sú krby, kachle, kotly, potrubia, výfuky a pod.) trvale vystavených teplotám do 500 °C. Má dobré antikorózne vlastnosti a môže byť aplikovaná bez základnej farby t.j. ako náter základ a vrch 2v1. Môže sa použiť aj na nátery hliníkových podkladov. Pri použití na pozinkovaný podklad sa môže náter vystaviť teplote do 300 °C. Pred zaťažením na 500 °C je treba náter vytvrdiť 1 h pri 200 °C.trvale odoláva teplotám do 500 °Cmá dobré antikorózne vlastnostije aplikovateľný bez základnej farbyvhodný aj na pozinkované či hliníkové povrchyRiedidlo: SYNRED S 6003 Orientačná výdatnosť: 10 – 12 m2/l, resp. 8 – 10 m2/kg Zasychanie: na dotyk max 5 hodín Aplikácia: interiér, exteriér, kov, štetec, striekanie Balenie: 0,3l, 0,75l, 4l

Termosil špeciál K2010 1996 čierna 0,75l do 500°C

30.89  s DPH
Termosil Špeciál je určený na povrchovú úpravu kovových predmetov vystavených trvalo teplotám do 500 °C (kachle, krby, teplovodné a parovodné potrubia, dvierka kotlov a pod.). Môže sa použiť na oceľový a hliníkový podklad, pri použití na pozinkovaný podklad sa môže náter vystaviť teplote do 300 °C. Termosil Špeciál je jednozložkový antikorózny email (základný i vrchný náter v jednej vrstve 2v1). Riedidlo: S 6003

Termosil špeciál K2010 1996 čierna do 500°C 0,3l

12.79  s DPH
Termosil Špeciál je určený na povrchovú úpravu kovových predmetov vystavených trvalo teplotám do 500 °C (kachle, krby, teplovodné a parovodné potrubia, dvierka kotlov a pod.). Môže sa použiť na oceľový a hliníkový podklad, pri použití na pozinkovaný podklad sa môže náter vystaviť teplote do 300 °C. Termosil Špeciál je jednozložkový antikorózny email (základný i vrchný náter v jednej vrstve 2v1). Riedidlo: S 6003Výdatnosť: 13 m2 /l pri hrúbke 30 µmPostup: Náter na kov (oceľ): – podklad očistený St 2, bez prachu a mastnoty – 1 krát K 2010, 30 µm suchého filmu v jednej vrstve- po 5 h od nanesenia vypálenie náteru 1 h pri teplote 200 °C – 4 h vychladnutie pri bežnej teplote – 1 krát K 2010, 30 µm suchého filmu v jednej vrstve – po 5 h od nanesenia vypálenie náteru 1 h pri teplote 200 °C – 4 h vychladnutie pri bežnej teplote.