Zobrazuje sa všetkych 5 výsledkov

Zobraziť 32 64 96

Betón B20 ( C16/20 ) – univerzálny betón

4.08  s DPH
Betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic. Zrnitosť :     8 mm Spotreba :  cca 20 kg/m2 pri hrúbke 1 cm Výdatnosť : cca 0,25 m2/vrece, cca 10 m2/t pri hrúbke betónu 5 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece Balenie :  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg Uvedená cena je za 1 vrece.

FillBeton – výplňový betón

8.96  s DPH
Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a priľnavosťou, vhodná na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov. V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni. V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií. Zrnitosť:   2,0 mm Spotreba : cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi Výdatnosť : cca 12,5 l malty / vrece Balenie :  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg Uvedená cena je za 1 vrece.

FixBeton – rýchly betón

6.80  s DPH
Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplotenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiakov na prádlo, preliezok, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematického prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry. Spracovanie technológiou bez miešania zalievaním suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom so zamiešaním suchej zmesi a vody pred uložením na miesto použitia v nádobe. Zrnitosť : 8 mm Spotreba :  cca 75 kg suchej zmesi na betónový prvok rozmerov cca 40 x 40 x 30 cm Výdatnosť :  cca 13 l čerstvej malty / vrece Balenie :  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg Uvedená cena je za 1 vrece.

FlexBeton – spádový betón

7.09  s DPH
Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodžií, terás, kúpelní, spŕch, umyvární, práčovní a pod. na bežné podkladové minerálne vrstvy ( cementové potery, betóny ). Hrúbka vrstvy: 10 – 40 mm Zrnitosť:   4 mm Spotreba : 18 – 20 kg/m2 pri hrúbke 1 cm Výdatnosť : cca 1,25 m2/vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm Balenie : 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg Uvedená cena je za 1 vrece.

WU Beton – vodonepriepustný betón

5.84  s DPH
Vodonepriepustný betón najvyššej triedy s vysokou pevnosťou C30/37, vhodný na vodohospodárske stavby, vodojemy, vysokopevnostné aplikácie. Spracovanie ako bežný betón alebo striekaním na pevný podklad. Zrnitosť : 4 mm Spotreba :  cca 20 kg/m2 pri hrúbke 1 cm Výdatnosť : cca 0,1 m2/vrece; cca 5 m2/t pri hrúbke betónu 10 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece Balenie : 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg Uvedená cena je za 1 vrece.