Spoločnosť KOMIZOL s.r.o. Nitra vznikla v roku 1996, kedy sa z dôvodu skvalitnenia služieb pretransformovala z fyzickej osoby (od roku 1990) na právnickú, so zamestnávaním vlastných kmeňových zamestnancov.

Zaoberáme sa opravami a rekonštrukciami plochých a šikmých striech modifikovanými asfaltovými pásmi ( SBS ) a fóliami z mäkčenej PVC Fatrafol, certifikovanými medzinárodnými normami ISO a EN ( Œ ), hydroizoláciami a zatepľovaním obytných domov, rodinných domov i budov priemyselného charakteru, fasád, zasklievaním balkónov, požičiavame fasádne lešenie LAYHER BLITZ, predávame strešné doplnky a stavebný materiál od výrobcov BAUMIT a SOUDAL.