Zatepľovanie budov a rodinných domov

Zatepľovanie najmä rodinných a bytových domov sa realizuje pre ich zlepšenie fyzického stavu ako stavebnej konštrukcie, modernizáciu, skrášlenie, nepochybne aj pre skvalitnenie komfortu bývania ( v lete sa byty neprehrievajú a v zime je v nich citeľne teplejšie ) a peňažnú úsporu pri vykurovaní.

Dodatočné zatepľovanie má tieto zásadné priaznivé účinky :

♦ zníženie spotreby energie na vykurovanie minimálne o tretinu
♦ odstránenie hygienických nedostatkov, najmä povrchovej kondenzácie a vzniku plesní
♦ vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty
♦ eliminovanie zatekania cez obvodový plášť, strechu a okná
♦ zamedzenie korózie oceľovej výstuže v stykoch a paneloch
♦ zníženie teplotného rozdielu a tým zníženie teplotného namáhania nosných stavebných konštrukcií

Zateplením a odstránením porúch rodinných a bytových domov sa predlžuje ich spoľahlivosť a životnosť, zlepšuje sa ich architektonický vzhľad a znižuje sa výskyt škodlivín nepriaznivo pôsobiacich na zdravie človeka.

Na zateplenie sa používajú certifikované zatepľovacie systémy – je to skladba materiálov a doplnkových prvkov, ktorých účinnosť a trvanlivosť je ovplyvnená kvalitou projektového návrhu spracovaného na základe diagnostikácie skutočného stavu budovy, použitím kvalitných materiálov s dodržaním technologických zásad realizácie, ako aj dodržaním správneho technologického postupu jednotlivých pracovných etáp pri zatepľovaní.

Zateplenie Vášho domu – naša ponuka a návrh realizácie.

Naša firma Komizol Vám ponúka kompletné služby v oblasti zateplenia Vášho domu. Dôležitá je včasná a odborná obhliadka s diagnostikovaním porúch a následná oprava so zateplením, vďaka ktorému predídete vzniku ďalších, častokrát rozsiahlejších škôd.

Ak realizujeme zateplenie Vášho domu my, potom máte od nás prenájom lešenia ZADARMO.