Oprava plochej strechy

Každá, aj tá najkvalitnejšia strecha, má svoju životnosť. Časom začne prenikať cez strechu sneh, voda, často krát netesní pred vetrom, začnú vlhnúť steny..

Oprava strechy – naša ponuka a návrh realizácie.

Rozhodujúcu úlohu pri návrhu opravy strechy konkrétneho objektu zohráva odborné vyhodnotenie aktuálneho stavu plochej strechy s rešpektovaním okrajových podmienok, ktorým musí konštrukcia vyhovieť. Veľmi dôležitá je tiež vhodná skladba strešného plášťa z hľadiska okrajových podmienok stavby ( teplo, vzduch, vlhkosť ). Ak sa tento faktor zanedbá, strecha má trvalý defekt, ktorý sa obvykle nedá odstrániť inak, len výmenou strešného plášťa, alebo jeho zásadnou rekonštrukciou.

Včasnou a odbornou obhliadkou strechy, diagnostikovaním a vyhodnotením príčin jej porúch so zhotovením následnej, často aj drobnej opravy strechy, je možné zabrániť vzniku ďalších, mnohokrát rozsiahlejších škôd na obytných domoch, priemyselných budovách a pod.

Oprava strechy, či výmena strešného plášťa sú náročné úkony, ktorým musí predchádzať odborná obhliadka strechy a strešného plášťa. Posudzujeme všetky tepelné, statické a korózne špecifiká Vašej plochej strechy. Pracujú pre nás odborne vyškolení pracovníci a spoľahlivosť je našou veľkou prioritou. Realizácia plochej strechy „na kľúč“, komplexnosť služieb a neustále sledovanie nových materiálov, technológií a postupov sú u nás samozrejmosťou.

Neváhajte, v súčasnosti už nepredstavuje oprava strechy žiadny technický problém. Ak ste sa teda rozhodli pre opravu, či výmenu strešného plášťa, prípadne pre dôkladnejšiu rekonštrukciu plochej strechy, nepotrebujete k tomu žiadne stavebné povolenie.

Dôvodov na opravu Vašej plochej strechy môže byť viac – nevhodne použitá, neodborne aplikovaná, či roztrhaná povlaková krytina z dôvodu jej neschopnosti prenášať dilatačné pohyby nosnej konštrukcie v pozdĺžnom i priečnom smere; lokálny výskyt tkzv. „bublín“ z dôvodu nedostatočného, alebo žiadneho odvetrania strešného plášťa; priame, alebo nepriame zatekanie; zníženie tepelného odporu strešného plášťa, tepelné mosty a následná tvorba plesní na stenách v interiéri; nesystémové a teda nefunkčné riešenie detailov ( vtoky pre odvod dažďovej vody, atika, odkvap, prestupy cez strešnú konštrukciu, komíny, vetracie šachty, antény atd. ); zateplenie plochej strechy kvôli šetreniu energie a tým aj zvýšenie hodnoty domova a komfortu bývania ( v zimnom období je v bytoch pod strechou výrazne teplejšie, v letnom období sa byty neprehrievajú ) a podobne.

Naša firma Komizol Vám ponúka kompletné služby v oblasti oprava a rekonštrukcia plochej strechy. Dôležitá je včasná a odborná obhliadka strechy s diagnostikovaním porúch a následná oprava, vďaka ktorej predídete vzniku ďalších, častokrát rozsiahlejších škôd.

 

Ponúkame obhliadky a diagnostiku porúch striech s vyhodnotením príčin vzniknutých škôd a následné opravy, napr :

♦ kompletná rekonštrukcia všetkých typov plochých striech
♦ zateplenie plochých striech
♦ Náter strechy komplexná, alebo lokálna oprava strešného plášťa
♦ nátery plochých a šikmých striech
♦ obnova klampiarskych prvkov
♦ systémové riešenie detailov
♦ čistenie striech na ťažko prístupných miestach
♦ špeciálne montáže, hromozvody atď.
♦ opravy a výmena odkvapov

Samozrejmosťou je zabezpečenie materiálu a odborná montáž, so zárukou kvality a likvidácie odpadu. Náš technický poradca Vás navštívi, zameria Vašu strechu a do troch dní Vám písomne navrhne najlepšie a finančne najvýhodnejšie riešenie.

Komplexné opravy plochých striech realizujeme so zárukou až do 10 rokov.

“ Starostlivosť o Vašu plochú strechu je dobré prenechať odborníkom, naša firma Vám ponúka kompletný servis a má dostatok skúseností s týmto náročným druhom stavebných prác. „