DOPRAVNÉ NÁKLADY

Pri hodnote nákupu nad 240,00 € Vám tovar privezieme ZADARMO do týchto lokalít:

Nitra, Horné a Dolné Krškany, Ivánka pri Nitre, Branč, Veľký Kýr, Komjatice, Černík,  Janíkovce, Čechynce, Veľký Cetín, Malý Cetín, Vinodol, Babindol, Golianovo, Paňa, Veľký Lapáš, Malý Lapáš, Klasov, Vráble, Pohranice, Čeľadice, Beladice, Jelenec, Kolíňany, Žirany, Štitáre, Nitrianske Hrnčiarovce, Lužianky, Čakajovce, Zbehy, Drážovce, Jelšovce, Výčapy Opatovce, Podhorany, Lehota, Jarok, Veľké Zálužie, Močenok, Cabaj Čápor, Svätoplukovo a Mojmírovce.

Pri hodnote nákupu do 240,00 € Vám do uvedených lokalít tovar privezieme za paušálnu sumu 12,00 € ( drobné nákupy vybavujeme prostredníctvom kuriéra – vždy volíme pre Vás najlacnejšiu alternatívu dopravy ).
Pri nákupe tovaru do iných lokalít vrámci celej SR Vás po obdržaní Vašej objednávky budeme o cene za dopravu vopred informovať ( týka sa aj tovarov náročných na objem, alebo na váhu ) – tovar Vám zašleme a objednávka sa stáva záväznou, až keď budete s predmetnou cenou za dopravu Vy súhlasiť.

Objednávky vybavujeme po dohode so zákazníkom (mailom, telefonicky, hned po zaznamenaní objednávky). Doručenie je realizované prepravnou spoločnosťou. Tovar, ktorý nie je na sklade Vám bude doručený v termíne podľa vzájomnej dohody (emailom, telefonicky).

do 0,50 kg ……………………………………..   4,00 € bez DPH

od 0,51 do 3,00 kg …………………………..   4,40 € bez DPH

od 3,10 do 5,00 kg …………………………..   4,60 € bez DPH

od 5,10 do 10,00 kg …………………………   5,10 € bez DPH

od 10,10 do 20,00 kg ……………………….   5,70 € bez DPH

od 20,10 do 30,00 kg ……………………….   6,20 € bez DPH

Pri hmotnosti balíka nad 30 kg Vás budeme pred vybavením Vašej objednávky o cene za dopravu vopred informovať.

PLATBA

1. Pri objednávkach Kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách vrátane DPH. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.

2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, Kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto VOP pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:

(a) v hotovosti, platbou v predajni Predávajúceho pri osobnom odbere tovaru (osobný odber je možný pri vsetkých sortimentoch, ktore sú uvedené „na sklade“,

(b) na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení zásielkovou prepravnou službou,

(c) bankovým prevodom – platbou vopred na účet Predávajúceho:

PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je možné vykonať aj vopred, prevodom na účet.
Ak chcete využiť túto možnosť, stačí si objednať tovar a pri objednávke dať v časti „Spôsob platby“ – Bankový prevod. Výslednú sumu v objednávke pošlite na náš účet v Slovenskej sporiteľni: SLSP 0234941997/0900 alebo v ČSOB: 4001985356/7500 a ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky, ktoré vám prišlo s potvrdením.

Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík. Náš účet je vedený v Slovenskej sporiteľni a Československej obchodnej banke. (Prosím neplaťte dopredu, pokiaľ nedostanete od nás údaje k platbe.)

3. Ak v rámci e-shopu nie je v súvislosti s osobným odberom v predajni ďalšia špecifikácia, má sa za to, že je možná iba hotovostná platba ( podľa článku V. ods. 5.2.a týchto VOP ).

4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.