Zobrazuje sa všetkych 10 výsledkov

Zobraziť 32 64 96

Dlažbulep profi + zubná stierka zdarma 5kg

9.49  s DPH
Dlažbulep je jednozložková suchá lepiaca maltová zmes určená najmä na lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, muriva, cementových a vápennocementových mált, sardrokartónov aj konštrukčných dosiek. S úspechom je možné ju použiť aj na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov. Pri použití prechodového mostíka, je možné dlažbulep použiť aj na lepenie priamo na starú dlažbu.Je to vysoko pružná lepiaca malta na báze cementu s prídavkom plastizujúcich prísad. Spĺňa požiadavky EN 12004 na zaradenie do skupiny C2TES1.

Držtofest 5kg

10.89  s DPH
rozpínavá upevňovacia hmota pre zalievanie

Fofrbeton 5kg

16.65  s DPH
Fofrbetóne je rýchlotuhnúca nestekavá opravná a kotviaca vysokopevnostná malta určená pre opravy železobetónových konštrukcií, lokálnych poškodeniach schodov, podláh, balkónov, lodží a prefabrikátov. Zmes sa vyznačuje veľmi krátkou dobou tuhnutia a extrémne rýchlym nárastom pevnosti. Po 6 hodinách je zmes možné vystaviť ľahkým záťažam, po 24 hodinách je možné plochu vystaviť plnému zaťaženiu. Na povrchu betónovej konštrukcii vytvára izolačnú vzstvu nepriepustnú vodou, olejom, organickými rozpúšťadlami alebo ropnými produktami.

Hasoft Štukbetón 5kg

8.99  s DPH
ŠTUKBETON je jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy a vytmelení poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů. Na stěrku ŠTUKBETON může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.ŠTUKBETON je jednosložková plastifikovaná suchá maltová směs s obsahem redispergovatelných polymerů.

Hasoft Vysušenie steny krém 250g

19.87  s DPH
Hasoft Vysušenie steny krem 250g predstavuje hydrofobizáciu, a dokonca zaistenie nenasiakavosti krémom nestekavej konzistencie na trvalú ochranu muriva, betónu a iných savých a minerálnych podkladov pred dažďovými zrážkami, vlhkosťou a vodou. Je vhodná aj ako vodorovná izolácia v murive, kde bráni kapilárnemu vzlínaniu murivom. Bráni prevlhčovaniu prevlhčeniu stavebného materiálu, s ktorým súvisí množstvo následných škôd, ako je vyplavovanie spojív, soľné a vápenné výkvety, zachytávanie nečistôt a tvorba škvŕn, napádanie plesňami, rast machov a rias, poškodenie tepelnoizolačnej funkcie materiálu alebo škôd spôsobených mrazom.Alkalickému prostrediu odolávajúci impregnačný krém na báze silánu, bez obsahu rozpúšťadiel, s veľmi vysokým obsahom účinnej látky (cca 80 %) na minerálne podklady. preniká do betónu cca 20 mm

Pustihneď s rozprašovačom 0,5 kg

5.49  s DPH
PUSTIHNED je jednozložkový kvapalný odstraňovač na čistenie materiálov od neústupných škvŕn od malty, vápna, vodného kameňa, výkvetov soli, cementu a iných znečištení.

Spravbeton 5kg

7.99  s DPH
Spravbetón je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových horizontálnych povrchov a podláh. Na maltu spravbetón môže byť nanášaný priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie.Spravbetón je jednozložková plastifikovaná suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov a rozptýlenou PPR mikroarmatúrou.

Spravbeton th 5kg

8.09  s DPH
Spravbetón TH je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových vertikálnych povrchov a podhľadov. Na maltu spravbetón TH môže byť nanášaný buď priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závisloti od expozície opravenej konštrukcie. Spravbetón TH je jednozložková suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov a PP vlákien s prísadou na potlačenie stekavosti, vhodná predovšetkým na zvislé konštrukcie. 

Vodotes 5kg

8.99  s DPH
Vodotes je maltová zmes určená najmä na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy na betónovom podklade. Uplatnenie nachádza tiež pri opravách presakujúcich betónových a železobetónových konštrukcií. Na povrchu betónovej konštrukcie vytvára izolačnú vrstvu nepriepustnú pre vodu, oleje, organické rozpúšťadlá, ropné produkty a pod. Na maltu vodotes môže byť nanášaný ľubovoľný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie. Malta sa dodáva v jednej zrnitosti s potlačenou stekavosťou pre aplikáciu na zvislé povrchy a podhľady.