Zobrazený jediný výsledok

Zobraziť 32 64 96

IPA EXTRASKLOBIT G200 S40/10m2

59.99  s DPH
Asfaltový pás EXTRASKLOBIT je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. Asfaltový pás sa taktiež používa ako podkladová vrstva a medzivrstva v stavebnom systéme. Vo viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. Pás je možné využiť ako parozábranu. Pás EXTRASKLOBIT je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Asfaltový pás disponuje ochrannou funkciou proti radónu z podložia.Spôsob použitia:Pás EXTRASKLOBIT sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Pre funkciu parozábrany v prípade silikátového podkladu sa pás bodovo natavuje. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 °C. Veľkosť spojov (presahov) v pozdĺžnom smere je min. 100 mm a v pozdĺžnom smere je 150 mm (min. 120) mm.Základné technické parametre: Asfalt Oxidovaný  Hrúbka pásu 4.0 ± 0,2 mm  Nosná vložka Sklená tkanina  Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp  Spodná vrstva Polymérová fólia  Váha pásu 56,13 kg