Zobrazených 1–32 z 86 výsledkov

Zobraziť 32 64 96

Pattex Acryl biely 50ml

3.29  s DPH
Pattex Praskliny, steny a stropy je jednozložkový trvalo elastický tmel na báze akrylátovej disperzie. Vhodný na utesňovanie škár a prasklín v stenách, pri oknách a dverách. Nie je vhodný na utesňovanie škár v sanitárnej oblasti.Vlastnosti:Tmel má vynikajúcu odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Neobsahuje rozpúšťadlá, nezapácha a je pretierateľný. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Oblasti použitia:Priľne ku všetkým stavebným materiálom, k betónu, drevu, eloxovanému hliníku. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom prachu, pretože tmel môže byť vďaka svojmu poréznemu povrchu ľahko znečistený.

Pattex CF920 vinylester – Chemická kotva 280ml

20.29  s DPH
Pattex chemická kotva CF920 vinylester 280ml je dvojzložková chemická malta určená na rýchle ukotvenie. Je vhodná na extrémne zaťaženie a tiež na práce pod vodou. Chemická kotva je vhodná na upevňovanie prvkov umiestnených v blízkosti hrany a na vysoko zaťažované upevnennia do betónu, kameňa, pórovitého a ľahkého betónu. Ukotvuje kotviace tyče, objímky so závitom, výstužové tyče, profily a pod.

Pattex Chemická kotva – Zmiešavač 5ks

5.89  s DPH
Pattex zmiešavacia trubica na chemickú kotvu 5ks je dôležitá pre jednoduché a dôkladné zmiešanie 2 zložiek chemickej kotvy. Balenie obsahuje 5 ks zmiešavačov.

Pattex chemická kotva CF850 polyester 300ml

18.29  s DPH
Pattex chemická kotva CF850 300ml predstavuje dvojzložkovú maltu na báze živice. Je určená na ukotvovanie do plných a dierovaných materiálov a na miestach, kde je potrebné použiť rozpínacie hmoždinky. Kotva je vhodná na ukotvenie do všetkých typov materiálu, najmä tam, kde iné systémy nefungujú: betón, duté tehly, nestabilné alebo rozpadajúce sa múry, steny nerovnomernej konzistencie. Predstavuje náhradu tradičného ukotvenia (hmoždinky). Má univerzálne využitie, rýchlo tvrdne.

Pattex Chemoprén Extrém – Lepidlo na namáhané spoje 120ml

4.89  s DPH
Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou. Na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Chemoprén Extrém je obzvlášť vhodný na lepenie kože, dreva, gumy, textilu, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Na lepenie izolačných materiálov priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia). Porézne alebo príliš savé materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Extrém zriedeným Chemoprén riedidlom v pomere 2:1. Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívajte na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravou a pitnou vodou.Príprava povrchu:Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.Spracovanie lepidla:Pred použitím lepidlo Chemoprén Extrém riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom obidva lepené diely priložte a pevne stačte. Pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.Ďalšie vlastnosti:Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.Technické údaje:Báza Polychlórbutadién Farba Matná žltá Viskozita cca 2.300 – 2.500 mPa.s Hustota 0,89 g/cm³ Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C Spotreba 250 – 350 ml/m² (pri obojstrannom nánose) Doba odvetrávania 10 –15 minút pri izbovej teplote Tepelná odolnosť cca od -40°C do +120°C Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla Minimálni lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²) Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Pattex Chemoprén Extrém – Lepidlo na namáhané spoje 50ml

3.09  s DPH
Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou. Na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Chemoprén Extrém je obzvlášť vhodný na lepenie kože, dreva, gumy, textilu, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Na lepenie izolačných materiálov priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia). Porézne alebo príliš savé materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Extrém zriedeným Chemoprén riedidlom v pomere 2:1. Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívajte na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravou a pitnou vodou.Príprava povrchu:Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.Spracovanie lepidla:Pred použitím lepidlo Chemoprén Extrém riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom obidva lepené diely priložte a pevne stačte. Pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.Ďalšie vlastnosti:Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.Technické údaje:Báza Polychlórbutadién Farba Matná žltá Viskozita cca 2.300 – 2.500 mPa.s Hustota 0,89 g/cm³ Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C Spotreba 250 – 350 ml/m² (pri obojstrannom nánose) Doba odvetrávania 10 –15 minút pri izbovej teplote Tepelná odolnosť cca od -40°C do +120°C Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla Minimálni lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²) Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Pattex Chemoprén Extrém – Lepidlo na namáhané spoje 800ml

15.59  s DPH
Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou. Na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Chemoprén Extrém je obzvlášť vhodný na lepenie kože, dreva, gumy, textilu, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Na lepenie izolačných materiálov priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia). Porézne alebo príliš savé materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Extrém zriedeným Chemoprén riedidlom v pomere 2:1. Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívajte na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravou a pitnou vodou.Príprava povrchu:Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.Spracovanie lepidla:Pred použitím lepidlo Chemoprén Extrém riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom obidva lepené diely priložte a pevne stačte. Pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.Ďalšie vlastnosti:Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.Technické údaje:Báza Polychlórbutadién Farba Matná žltá Viskozita cca 2.300 – 2.500 mPa.s Hustota 0,89 g/cm³ Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C Spotreba 250 – 350 ml/m² (pri obojstrannom nánose) Doba odvetrávania 10 –15 minút pri izbovej teplote Tepelná odolnosť cca od -40°C do +120°C Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla Minimálni lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²) Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Pattex Chemoprén Extrém Klasik – Lepidlo na namáhané spoje 300ml

6.29  s DPH
Chemoprén Extrém Klasik 300ml je určený na lepenie extrémne mechanicky a klimaticky namáhaných spojov pri pôsobení tlaku, vody a tepla do +120°C a pri ohybe. Možno ho použiť na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov, najmä drevo, gumu, kožu, textílie, preglejky, kartón a rôzne predmety z tvrdených umelých hmôt. Nie je vhodný na extrudovaný polystyrén, teflón syntetickú kožu, PVC, PE.

Pattex Chemoprén Extrém Profi – Lepidlo na namáhané spoje 1l

17.69  s DPH
Chemoprén Extrém Profi 4,5 l je lepidlo určené na extrémne namáhané spoje s vysokou odolnosťou. Je určené na profesionálne použitie. Je určené na lepenie kože, gumy, dreva, kovov, textílií, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Možno ho použiť v priestoroch, ktoré sú vystavené vyšším teplotám (v blízkosti kúrenia).

Pattex Chemoprén Extrém Profi – Lepidlo na namáhané spoje 4,5l

72.79  s DPH
Chemoprén Extrém PROFI 4,5l je lepidlo určené na extrémne namáhané spoje s vysokou odolnosťou. Je určené na profesionálne použitie. Je určené na lepenie kože, gumy, dreva, kovov, textílií, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Možno ho použiť v priestoroch, ktoré sú vystavené vyšším teplotám (v blízkosti kúrenia).

Pattex Chemoprén Obuv – na pevné a pružné spoje 50ml

3.19  s DPH
Chemoprén obuv 50 ml je špeciálne lepidlo určené na lepenie a opravu obuvi. Je vyrobené na bze polyuretánu v zmesi organických rozpúšťadiel. Je vhodný na všetky druhy podrážok a zvrškov používaných v obuvníckom priemysle - guma, koža, kov, koženka, korok, textil, mäkčené PVC, ABS, penové materiály, drevo a pod. Je vhodné aj na plasty rôznej tvrdosti - PVC, polykarbonát, ABS, plexisklo a pod. Lepidlo má transparentnú farbu. Oooláva starnutiu, vode, kyselinám a rozpúšťadlám.

Pattex Chemoprén Riedidlo – na čistenie náradia 1l

10.49  s DPH
Chemoprén riedidlo 1 l určené na lepšiu aplikáciu v prípade lepenia nenasiakavých povrchov. Je určené aj na riedenie lepidiel a následné použitie ako penetračný náter v prípade extrémne nasiakavých materiálov. Čistenie nástrojov a plôch od lepidiel Pattex Chemoprén.

Pattex Chemoprén Riedidlo – na čistenie náradia 250ml

4.99  s DPH
Chemoprén Klasik riedidlo na lepidlá 0,25 l určené na lepšiu aplikáciu v prípade lepenia nenasiakavých povrchov. Je určené aj na riedenie lepidiel a následné použitie ako penetračný náter v prípade extrémne nasiakavých materiálov.

Pattex Chemoprén Transparent – Lepidlo na vodovzdorné spoje 50ml

3.49  s DPH
Chemoprén transparent 50 ml je kontaktné lepidlo na báze polyuretánu určené na transparentné materiály alebo na spoje, kde je potrebný transparentný spoj. Je vhodný na rôzne materiály ako je kov, kože, guma, koženka, korok, textil, mäkčené PVC, ABS, drevo, penové materiály a pod.

Pattex Chemoprén Univerzál – Lepidlo na pevné spoje 120ml

4.59  s DPH
Na univerzálne kontaktné lepidlo rôznych savých i nesavých materiálov, ako napr.: drevo, plasty, guma, koža, plech, sklo, korok, kartón, a mnohé ďalšie. Porézne alebo príliš sacie materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Univerzál zriedený Chemoprén Riedidlom v pomere 2:1, Nevhodný pre lepenie extrudovaného polystyrénu, syntetickej kože, mäkčeného PVC, PE a PP.Príprava povrchu:Lepený materiál musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.Spracovanie:Pred použitím lepidlo Chemoprén Univerzál riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom oba lepené diely priložte a pevne stlačte. Pre pevnosť spojov je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.Ďalšie informácie:Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.Technické vlastnosti:Báza Polychlórbutadién Farba Matná žltá Viskozita cca 2.200 – 2.500 mPa.s Hustota 0,89 g/cm³ Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C Spotreba 200 – 300 ml/m² (pri obojstrannom nánose) Doba odvetrávania 10 – 15 minút pri izbovej teplote Tepelná odolnosť cca od -40°C do +90°C Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla Minimálny lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²) Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Pattex Chemoprén Univerzál – Lepidlo na pevné spoje 50ml

2.99  s DPH
Na univerzálne kontaktné lepidlo rôznych savých i nesavých materiálov, ako napr.: drevo, plasty, guma, koža, plech, sklo, korok, kartón, a mnohé ďalšie. Porézne alebo príliš sacie materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Univerzál zriedený Chemoprén Riedidlom v pomere 2:1, Nevhodný pre lepenie extrudovaného polystyrénu, syntetickej kože, mäkčeného PVC, PE a PP.Príprava povrchu:Lepený materiál musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.Spracovanie:Pred použitím lepidlo Chemoprén Univerzál riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom oba lepené diely priložte a pevne stlačte. Pre pevnosť spojov je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.Ďalšie informácie:Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.Technické vlastnosti:Báza Polychlórbutadién Farba Matná žltá Viskozita cca 2.200 – 2.500 mPa.s Hustota 0,89 g/cm³ Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C Spotreba 200 – 300 ml/m² (pri obojstrannom nánose) Doba odvetrávania 10 – 15 minút pri izbovej teplote Tepelná odolnosť cca od -40°C do +90°C Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla Minimálny lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²) Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Pattex Chemoprén Univerzál – Lepidlo na pevné spoje 800ml

14.39  s DPH
Na univerzálne kontaktné lepidlo rôznych savých i nesavých materiálov, ako napr.: drevo, plasty, guma, koža, plech, sklo, korok, kartón, a mnohé ďalšie. Porézne alebo príliš sacie materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Univerzál zriedený Chemoprén Riedidlom v pomere 2:1, Nevhodný pre lepenie extrudovaného polystyrénu, syntetickej kože, mäkčeného PVC, PE a PP.Príprava povrchu:Lepený materiál musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty, dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.Spracovanie:Pred použitím lepidlo Chemoprén Univerzál riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom oba lepené diely priložte a pevne stlačte. Pre pevnosť spojov je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.Ďalšie informácie:Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.Technické vlastnosti:Báza Polychlórbutadién Farba Matná žltá Viskozita cca 2.200 – 2.500 mPa.s Hustota 0,89 g/cm³ Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C Spotreba 200 – 300 ml/m² (pri obojstrannom nánose) Doba odvetrávania 10 – 15 minút pri izbovej teplote Tepelná odolnosť cca od -40°C do +90°C Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla Minimálny lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²) Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Pattex Chemoprén Univerzál Klasik – Lepidlo 300ml

5.89  s DPH
Pattex Chemopren univerzal klasik je univerzálne kontaktné lepidlo určené na rôzne materiály, nesavé aj savé. Je vhodná na drevo, gumu, kožu, plasty, sklo, korok, kartón a ďalšie. Nie je vhodný na polystyrén, mäkčené PVC, teflón. Doporučená spotreba: 150 - 250 ml/m2

Pattex Chemoprén Univerzál Profi – Lepidlo 10l

131.09  s DPH
Pattex Chemopren univerzal profi je univerzálne kontaktné lepidlo určené na profesionálne použitie. Vhodné je na rôzne materiály, nesavé aj savé. Je vhodná na drevo, gumu, kožu, plasty, sklo, korok, kartón a ďalšie. Nie je vhodný na polystyrén, mäkčené PVC, teflón.

Pattex Chemoprén Univerzál Profi – Lepidlo 1l

16.89  s DPH
Pattex Chemopren univerzal profi je univerzálne kontaktné lepidlo určené na profesionálne použitie. Vhodné je na rôzne materiály, nesavé aj savé. Je vhodná na drevo, gumu, kožu, plasty, sklo, korok, kartón a ďalšie. Nie je vhodný na polystyrén, mäkčené PVC, teflón.

Pattex Chemoprén Univerzál Profi – Lepidlo 4,5l

66.89  s DPH
Pattex Chemopren univerzal profi je univerzálne kontaktné lepidlo určené na profesionálne použitie. Vhodné je na rôzne materiály, nesavé aj savé. Je vhodná na drevo, gumu, kožu, plasty, sklo, korok, kartón a ďalšie. Nie je vhodný na polystyrén, mäkčené PVC, teflón.

Pattex Express Fix PL600 375g

8.19  s DPH
Pattex Express Fix PL600 375g je lepidlo určené na nasiakavé aj nenasiakavé materiály. Je vhodné na lepenie v interiéri aj exteriéri, tam, kde je vyžadovaná vysoká pevnosť spoja. Pattex Express FIX má vysokú počiatočnú priľnavosť už po 1 sekunde. Je vhodný na drevo, kameň, sadru, tehly, cementové omietky, korok, kov či keramiku.

Pattex Express Wood – Lepidlo na drevo 250g

5.89  s DPH
Pattex Express na drevo 250g je rýchlotvrdnúce disperzné lepidlo ihneď použiteľné, určené na rýchle lepenie dreva a podobných materiálov. Spoj je elastický, priehľadný a odoláva starnutiu. Spoj má vysokú stabilitu aj pri vyšších teplotách, je pretierateľný. Lepidlo je vhodné na konštrukčné, plošné lepenie a na lepenie špároviek. Odoláva starnutiu, nespôsobuje zafarbenie dreva.

Pattex Fix Decor 380g – interiérové montážne lepidlo

3.69  s DPH
Pattex FIX Decor je montážne disperzné lepidlo na lepenie ľahkých dekoračných prvkov v interiéri. Trvale lepí širokú škálu nasiakavých materiálov, ako sú: omietka (vnútrorná), betón, pórobetón, pemza, tehla, sadrokartón, cementovotrieskové dosky, drevené materiály (drevotrieskové dosky, masívne drevo apod.) a polystyrén. Nahrádza skrutky  a klince.  Balenie: kartuša 380 g Popis: Vhodný na lepenie nasiakavých materiálov v interiéri Po zaschnutí pretierateľný Jednoduché a rýchle očistenie z povrchov Bez rozpúštadiel – ideálny aj na citlivé povrchy (napr. polystyrén) Bez zápachu – ideálny na lepenie v obytných priestoroch Počiatočná priľnavosť* 120 kg/m² Rýchloschnúci na nasiakavých povrchoch Vypĺňa medzery až do 10 mm 80 % kartuše je vyrobených z recyklovaného plastu* Interná laboratórna metóda spoločnosti Henkel: 12 g/cm² Skladovateľnosť:  18 mesiacov pri skladovaní chladnom mieste. Chráňte pred mrazom.

Pattex Fix Hook&Accesories 440g

8.19  s DPH
Pattex FIX Hooks & Accessories je montážne lepidlo na báze polymérov s technológiou Flextec pre interiér aj exteriér. Vhodné na lepenie bytových doplnkov – háčiky, vešiaky, závesné systémy ai.Pattex FIX Hooks & Accessories je montážne lepidlo na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov v interiéri aj exteriéri. Vhodné na lepenie bytových doplnkov – háčiky, vešiaky, závesné systémy ai., ďalej vhodné na lepenie tehál, keramiky, betónu, sololitu, sadrokartónu, preglejky, kameňa, MDF, dreva, kovov, UPVC, skla, plastov*, lakovaných povrchov*, zrkadiel**.FLEXTEC POLYMEROVÁ TECHNOLÓGIA - patentovaná technológia (na báze polymérov) spoločnosti Henkel, ktorá zabezpečí vynikajúce lepiace a tesniace účinky, určená na všetky typy povrchov (nasiakavé aj nenasiakavé, okrem PE, PP, PTFE, akrylového skla, mäkčeného PVC, medi a mosadze). Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti otrasom a vonkajším poveternostným vplyvom. *Zrealizovaný predbežný test lepenia na zistenie vhodnosti podkladu: priľnavosť na penový polystyrén (styrofoam) je možné vylepšiť prednáterom zriedeným lepidlom na drevo. Lepidlo na drevo zmiešajte v pomere 1:1 s vodou a naneste na podklad. Po zaschnutí prednáteru je povrch pripravený na aplikáciu lepidla.**Používajte zrkadlá podľa DIN EN 1036-1, pri veľkých objektoch sa riaďte pokynmi výrobcu zrkadiel. Balenie: kartuša 440 g Popis: Vhodný na lepenie nasiakavých a nenasiakavých materiálov v interiéri aj exteriéri (možno použiť aj na mokrom povrchu) Počiatočná priľnavosť* 350 kg/m², počas schnutia nie je potrebná mechanická fixácia Flexibilný pre vyššiu odolnosť proti nárazom Bez rozpúšťadiel – ideálny aj na citlivé povrchy (napr. zrkadlá, polystyrén, prírodný kameň) Bez zápachu – ideálny na lepenie v obytných priestoroch Možnosť korekcie v priebehu niekoľkých minút Po vytvrdnutí pretierateľný a brúsiteľný Nezmršťuje sa 80% kartuše vyrobenej z recyklovaného plastu* Interná laboratórna metóda spoločnosti Henkel: 35 g/cm² Skladovateľnosť:  18 mesiacov v chlade a suchu.

Pattex Fix Mirrors/Panels 440g

8.19  s DPH
Pattex FIX Mirrors & Panels je vodeodolné montážne lepidlo na báze polymérov s technológiou Flextec pre interiér aj exteriér. Vhodné na lepenie zrkadiel, panelov, skla a obkladových dosiek. Pattex FIX Mirror & Panels je vodeodolné montážne lepidlo na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov v interiéri aj exteriéri. Môže sa použiť aj na vlhkých povrchoch. Vhodné na lepenie zrkadiel**, panelov, skla a obkladových dosiek, vhodné aj na lepenie na tehly, keramiky, betónu, sololitu, sadrokartónu, preglejky, kameňa, MDF, dreva, kovu, UPVC, skla, plastov*, lakovaných povrchov*.FLEXTEC POLYMÉROVÁ TECHNOLÓGIA - patentovaná technológia (na báze polymérov) spoločnosti Henkel, zabezpečí vynikajúce lepiace a tesniace vlastnosti, určená je na všetky druhy povrchov (nasiakavých aj nenasiakavých). Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti otrasom a vonkajším poveternostným vplyvom.*Zrealizovaný predbežný test lepenia na zistenie vhodnosti podkladu: priľnavosť na penový polystyrén (styrofoam) je možné vylepšiť prednáterom zriedeným lepidlom na drevo. Lepidlo na drevo zmiešajte v pomere 1:1 s vodou a naneste na podklad. Po zaschnutí prednáteru je povrch pripravený na aplikáciu lepidla.**Používajte zrkadlá podľa DIN EN 1036-1, pri veľkých objektoch sa riaďte pokynmi výrobcu zrkadiel. Balenie: kartuša 440 g Popis: Vhodný na lepenie nasiakavých a nanasiakavých materiálov v interiéri aj exteriéri (vhodné aj na mokré povrchy) Počiatočná priľnavosť* 350 kg/m², počas schnutia nie je potrebná mechanická fixácia Flexibilný - vyššia odolnosť proti nárazom Bez rozpúšťadiel - ideálny na citlivé povrchy (napr. zrkadlá, polystyrén, prírodný kameň) Bez zápachu - ideálny na lepenie v obytných priestoroch Možnosť korekcie spoja počas niekoľkých minúť Po vytvrdnutí pretierateľný a brúsiteľný Nezmrašťuje sa 80 % kartuše je vyrobených z recyklovaného plastu* Interná laboratórna metóda spoločnosti Henkel: 35 g/cm² Skladovateľnosť: 18 mesiacov v chlade a suchu.

Pattex Fix PVC/ALU 440g

8.19  s DPH
Pattex FIX PVC & ALU je montážne lepidlo na báze polyméru s technológiou Flextec pre interiér aj exteriér. Vhodné na lepenie plastových a kovových materiálov - napr. líšt, profilov, krytov apod. Pattex FIX PVC & ALU je montážne lepidlo na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov v interiéri aj exteriéri. Môže sa použiť aj na vlhkých povrchoch. Vhodné na lepenie plastových* a kovových materiálov - napr. líšt, profilov, krytov apod., na iné materiály ako sú tehla, keramika, betón, sololit, sadrokartón, preglejka, kameň, MDF, drevo, kov, UPVC, sklo, lakované povrchy*, zrkadlá**.FLEXTEC POLYMÉROVÁ TECHNOLÓGIA - patentovaná technológia (na báze polymérov) spoločnosti Henkel, zabezpečí vynikajúce lepiace a tesniace vlastnosti, určená je na všetky druhy povrchov (nasiakavých aj nenasiakavých). Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti otrasom a vonkajším poveternostným vplyvom.*Zrealizovaný predbežný test lepenia na zistenie vhodnosti podkladu: priľnavosť na penový polystyrén (styrofoam) je možné vylepšiť prednáterom zriedeným lepidlom na drevo. Lepidlo na drevo zmiešajte v pomere 1:1 s vodou a naneste na podklad. Po zaschnutí prednáteru je povrch pripravený na aplikáciu lepidla.**Používajte zrkadlá podľa DIN EN 1036-1, pri veľkých objektoch sa riaďte pokynmi výrobcu zrkadiel. Balenie: kartuša 440 g   Popis: Vhodný na lepenie nasiakavých a nanasiakavých materiálov v interiéri aj exteriéri (vhodné aj na mokré povrchy) Počiatočná priľnavosť* 350 kg/m², počas schnutia nie je potrebná mechanická fixácia Flexibilný - vyššia odolnosť proti nárazom Bez rozpúšťadiel - ideálny na citlivé povrchy (napr. zrkadlá, polystyrén, prírodný kameň) Bez zápachu - ideálny na lepenie v obytných priestoroch Možnosť korekcie spoja počas niekoľkých minúť Po vytvrdnutí pretierateľný a brúsiteľný Nezmrašťuje sa 80 % kartuše je vyrobených z recyklovaného plastu* Interná laboratórna metóda spoločnosti Henkel: 35 g/cm² Skladovateľnosť:  18 mesiacov v chlade a suchu.

Pattex Fix tape 80kg 1,5m – montážna páska

6.09  s DPH
Pattex Fix Tape montážna páska 1,5 m je obojstranná lepiaca páska, ktorá udrží až 80 kg. Je vhodná na lepenie väčšiny materiálov, okamžite lepí a preto je vhodná na lepenie predmetov v domácnostiach, kanceláriách, autách a pod. Je vhodná do interiéru aj exteriéru. Lepí okamžite, vytvára flexibilný spoj. Odoláva vysokým teplotám aj vode.

Pattex Fix Wood 385g

4.89  s DPH
Pattex FIX Wood je montážne disperzné lepidlo na lepenie dreva a iných nasiakavých materiálov v interiéri. Pattex FIX Wood je disperzné montážne lepidlo do intriéru s vysokou počiatočnou priľnavosťou ku drevu. Ja vhodné na lepenie nasiakavých materiálov ako je drevo a drevené materiály (napr. panely, profily, drevotrieskové dosky), omietky (vnútroné), betón, pórobetón, pemza, tehla a iné nasiakavé materiály.  Balenie: kartuša 385 g Popis: Vhodný na lepenie nasiakavých materiálov Počiatočná priľnavosť* 350 kg/m², počas schnutia nie je potrebná mechanická fixácia Vysoká priľnavosť na drevené povrchy Rýchloschnúce na nasiakavých povrchoch Jednoduché a rýchle očistenie z povrchov Bez rozpúštadiel – ideálny aj na citlivé povrchy (napr. polystyrén) Bez zápachu – ideálny na lepenie v obytných priestoroch Vypĺňa medzery až do 10 mm 80 % kartuše je vyrobených z recyklovaného plastu* Interná laboratórna metóda společnosti Henkel: 35 g/cm² Skladovateľnosť: 18 mesiacov pri skladovaní chladnom mieste. Chráňte pred mrazom.

Pattex Guma 30g – špeciálne lepidlo

3.59  s DPH
Pre kombinované lepenie drevených materiálov s dekoratívnymi laminátmi ako sú Resopal®, Formica® atď., guma, koža, korok, plsť, tvrdé PVC, mäkké peny, kov a mnoho ďalších materiálov. Nevhodné pre polyetylén, polypropylénový expandovaný polystyrén, syntetickú kožu a plastifikované PVC. Upevnenie zvukovo izolačných a akustických panelov (okrem expandovaného polystyrénu), vhodných plastových obkladov a rôznych typov obkladov stien (neplastifikovaného PVC alebo syntetickej kože) na suché, stabilné povrchy. Lepenie pásov dyhy na rovné i zakrivené hrany.

Pattex Hot 200g – tavné patróny

7.59  s DPH
Pattex Hot patróny 200 g je tavné lepidlo vhodné do domácnosti, na rýchle opravy, aranžovanie kvetov či dekorácií. Tavná patróna sa v elektrickej pištoli roztaví. Balenie obsahuje 10 ks.

Pattex Hot tavná pištoľ + 6 patrónov 20g

18.09  s DPH
Tavné lepidlo je ideálne na široké uplatnenie v domácnosti, pri rýchlych opravách, aranžovaní kvetov a dekorácií. V elektrickej pištoli sa tavná patróna roztaví a stlačením kohútika sa lepidlo dávkuje.