Zobrazený jediný výsledok

Zobraziť 32 64 96

Krieda plavena 0,75kg

1.09  s DPH
Prípravok na úpravu maliarskych náterov a tmelov - ako prísada do maliarskych náterov (pre zvýšenie belosti náteru) a tiež ako plnivo do tmelov, farieb a iných zmesí (napr. stavebných). Sypká prísada na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí. Použitie Na zvýšenie belosti bežných maliarskych náterov, plnivo do tmelov a iných zmesí (napr. stavebných). Zloženie Technické parametre: obsah CaCO3 97,10% obsah nerozp. soľou 1,15% sitová analýza - zrná pod 0,062 mm 99,99% belosť 82,4% Upozornenie Skladujte v suchu. Náradie umývateľné vodou. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a dodržiavajte ZÁKLADNÉ hygienické pravidlá. Používajte ochranný odev a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri zásahu očí tieto dôkladne vyplachujte prúdom vody 10-15 minút. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite 0,5 l vody. Vo vážnych prípadoch vyhľadajte bezodkladne lekársku pomoc.