... takmer všetko pre Vašu stavbu,
rekonštrukciu, dom, byt a záhradu
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informačný systém internetový obchod www.oprava-strechy.sk teraz pod domenou www.komizol.sk (s tym istým obsahom) je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod reg. č. 201420389.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.oprava-strechy.sk osobné údaje svojich zákazníkov, získané registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane osobných údajov").
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.oprava-strechy.sk, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, poskytuje osobné údaje zákazníkov výlučne externému dopravcovi na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa zákazníka a jeho tel. číslo.
Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

♦ vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

♦ vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

♦ vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

♦ vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

♦ vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom    

   spracúvania,vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné

   doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

♦ vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

♦ vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ

   spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

♦ namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820017 Bratislava 27

Newsletter
Zdielanie Facebook Facebook
 Doprava  Osobný odber  Platba  Telefón
Doprava Osobný odber Platba 037 / 656 66 93

 

Produkty a služby

Oprava strechy
Zateplovanie budov a rodinných domov
Izolácia spodnej stavby
Požičovňa lešenia

E-shop

Prihlásenie
Registrácia

Informácie

O firme
Registračné podmienky
Obchodné podmienky
Alternatívne riešenie sporov
Informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy
Reklamačný poriadok
Ochrana osobných údajov
Odstúpenie od zmluvy
Platba
Dopravné náklady
Kontakt

Kontakt

Komizol, s.r.o.
K rieke 4, 949 05 Nitra

Tel./fax: 00421 37 6566 693
E-mail: komizol@komizol.sk

© 2017 Komizol.sk. Všetky práva vyhradené. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom. Created by Weblife.