037 / 656 66 93
komizol@komizol.sk
Nákupný košík

Registračné podmienky

Pravidlá pre registráciu užívateľov portálu komizol.sk

Prevádzkovateľom portálu komizol.sk, je spoločnosť Komizol, s.r.o.
Účastník je povinný pri registrácii oznamovať údaje pravdivo a úplne.

Spoločnosť Komizol, s.r.o. si vyhradzuje právo neregistrovať užívateľa, ktorý nespĺňa tieto registračné podmienky. Na základe registrácie je užívateľovi vytvorený účet a na zadanú emailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje. Poskytnutím údajov k registrácii užívateľ súhlasí s tým, aby ich Komizol, s.r.o v zmysle § 4 písm. e) zákona č 101/2000 Zb., spracovávala, a to za účelom ich interného využitia.