037 / 656 66 93
komizol@komizol.sk
Nákupný košík
STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Oprava strechy

Zateplovanie budov a rodinných domov

Izolácia spodnej stavby

Požičovňa lešenia
               

 

Oprava plochej strechy

Každá, aj tá najkvalitnejšia strecha, má svoju životnosť. Časom začne prenikať cez strechu sneh, voda, často krát netesní pred vetrom, začnú vlhnúť steny..

 

Oprava strechy - naša ponuka a návrh realizácie.

Rozhodujúcu úlohu pri návrhu opravy strechy konkrétneho objektu zohráva odborné vyhodnotenie aktuálneho stavu plochej strechy s rešpektovaním okrajových podmienok, ktorým musí konštrukcia vyhovieť. Veľmi dôležitá je tiež vhodná skladba strešného plášťa z hľadiska okrajových podmienok stavby ( teplo, vzduch, vlhkosť ). Ak sa tento faktor zanedbá, strecha má trvalý defekt, ktorý sa obvykle nedá odstrániť inak, len výmenou strešného plášťa, alebo jeho zásadnou rekonštrukciou.

Včasnou a odbornou obhliadkou strechy, diagnostikovaním a vyhodnotením príčin jej porúch so zhotovením následnej, často aj drobnej opravy strechy, je možné zabrániť vzniku ďalších, mnohokrát rozsiahlejších škôd na obytných domoch, priemyselných budovách a pod.


Oprava strechy, či výmena strešného plášťa sú náročné úkony, ktorým musí predchádzať odborná obhliadka strechy a strešného plášťa. Posudzujeme všetky tepelné, statické a korózne špecifiká Vašej plochej strechy. Pracujú pre nás odborne vyškolení pracovníci a spoľahlivosť je našou veľkou prioritou. Realizácia plochej strechy „na kľúč“, komplexnosť služieb a neustále sledovanie nových materiálov, technológií a postupov sú u nás samozrejmosťou.

Neváhajte, v súčasnosti už nepredstavuje oprava strechy žiadny technický problém. Ak ste sa teda rozhodli pre opravu, či výmenu strešného plášťa, prípadne pre dôkladnejšiu rekonštrukciu plochej strechy, nepotrebujete k tomu žiadne stavebné povolenie.

Dôvodov na opravu Vašej plochej strechy môže byť viac - nevhodne použitá, neodborne aplikovaná, či roztrhaná povlaková krytina z dôvodu jej neschopnosti prenášať dilatačné pohyby nosnej konštrukcie v pozdĺžnom i priečnom smere; lokálny výskyt tkzv. "bublín" z dôvodu nedostatočného, alebo žiadneho odvetrania strešného plášťa; priame, alebo nepriame zatekanie; zníženie tepelného odporu strešného plášťa, tepelné mosty a následná tvorba plesní na stenách v interiéri; nesystémové a teda nefunkčné riešenie detailov ( vtoky pre odvod dažďovej vody, atika, odkvap, prestupy cez strešnú konštrukciu, komíny, vetracie šachty, antény atd. ); zateplenie plochej strechy kvôli šetreniu energie a tým aj zvýšenie hodnoty domova a komfortu bývania ( v zimnom období je v bytoch pod strechou výrazne teplejšie, v letnom období sa byty neprehrievajú ) a podobne.

Naša firma Komizol Vám ponúka kompletné služby v oblasti oprava a rekonštrukcia plochej strechy. Dôležitá je včasná a odborná obhliadka strechy s diagnostikovaním porúch a následná oprava, vďaka ktorej predídete vzniku ďalších, častokrát rozsiahlejších škôd.

 

Ponúkame obhliadky a diagnostiku porúch striech s vyhodnotením príčin vzniknutých škôd a následné opravy, napr :

♦ kompletná rekonštrukcia všetkých typov plochých striech

♦ zateplenie plochých striech

♦ Náter strechy komplexná, alebo lokálna oprava strešného plášťa

♦ nátery plochých a šikmých striech

♦ obnova klampiarskych prvkov

♦ systémové riešenie detailov

♦ čistenie striech na ťažko prístupných miestach

♦ špeciálne montáže, hromozvody atď.

♦ opravy a výmena odkvapov

Samozrejmosťou je zabezpečenie materiálu a odborná montáž, so zárukou kvality a likvidácie odpadu. Náš technický poradca Vás navštívi, zameria Vašu strechu a do troch dní Vám písomne navrhne najlepšie a finančne najvýhodnejšie riešenie.

 

Komplexné opravy plochých striech realizujeme so zárukou až do 10 rokov.

 

" Starostlivosť o Vašu plochú strechu je dobré prenechať odborníkom, naša firma Vám ponúka kompletný servis a má dostatok skúseností s týmto náročným druhom stavebných prác. "